• bg1

Zdravje, varnost in okolje

wer

Odgovorno poslovno ravnanje in trajnostna gospodarska rast sta del DNK od odkritja stolpa XY.

Danes so trajnostni in gospodarski razvoj naša načela, ki so sestavni del našega poslanstva in službe ter se formalizirajo z našim sistematičnim delom. Verjamemo, da je mogoče in je treba doseči ustrezno ravnovesje med gospodarskim razvojem in okoljskimi cilji. Za naša podjetja so postavljeni okoljski cilji in cilji, ki se preverjajo z rednim upravljanjem in nadzorom ter neodvisnim notranjim nadzorom in nadzorom tretjih oseb. XY Tower verjame in promovira, da so vsi naši zaposleni odgovorni za spoštovanje okoljskih ciljev, ciljev in zahtev upravljanja. Posvečamo se temu, da smo vodilni pri odgovornem upravljanju HSE v podobnih podjetjih.

XY Tower je posvečen konceptu, da je vse nesreče mogoče preprečiti, in smo zavezani politiki brez nesreč. Da bi dosegli to zavezo in spodbujali kulturo nenehnega izboljševanja naših dolžnosti glede varnosti, zdravja in okolja, je treba upoštevati naslednjo zahtevo:
Da se zavedamo vseh sedanjih in prihodnjih zakonov in predpisov ter jih upoštevamo.

V našem podjetju uporabljajte strožje standarde in postopke.
Zdravje zaposlenih je prednostna skrb podjetja. XY Tower zagotavlja varnost na delovnih mestih in vsi zaposleni morajo biti v zaščitni opremi v delavnici, zaposleni pa naj dosledno upošteva proizvodni kodeks varnosti.
Varujte okolje z ohranjanjem nizke ravni nastalih odpadkov z različnimi dejavnostmi in zmanjševanjem porabe virov.
Nenehno ugotavljati možna področja za izboljšanje sistema vodenja HSE in vzpostaviti potrebne ukrepe za izvajanje teh izboljšav.

wer1